Velkommen til klinikkens hjemmeside.
Vi er en kompagniskabspraksis med 3 læger, 2 sekretærer og 3 sygeplejesker.
Vi deltager i videreuddannelse af læger, hvorfor vi som regel har skiftende reservelæger ansat et halvt år af gangen.