Influenzavaccination af 2-6 årige:

Vi kan tilbyde influenzavaccination af de 2-6 årige.

Du kan på selvbtjeningen logge ind i dit barns CPR nr. og booke tid.

4 uger efter første vaccination skal barnet vaccineres igen, denne tid aftales ved første vaccination.

Vi har i første omgang fået tildelt 70 vaccinationsforløb.

 

Mundbind:77EEC569-B2E2-4D03-9CEE-958EA33A7FB0

NYT fra d.29.09.2021:

Sundhedstyrelsen ANBEFALER igen (pga mange luftvejsinfektioner i samfundet) at ALLE patienter bærer mundbind i venteværelset i lægeklinikken.

Der er ikke krav om mundbind i konsultationsrummet.

Du bedes tage mundbindet på FØR du kommer ind i klinikken.

Du kan ikke købe mundbind i klinikken.

 

 

 

Influenzavaccination 2021:

Vaccination mod influenza er gratis fra d.01.oktober 2021 – d.15.januar 2022 for følgende grupper:

 • Alle personer, der er fyldt 65 år inden den 15. januar 2022
 • Personer, der lever med kroniske sygdomme som:
  – Kronisk lungesygdom
  – Hjerte- og karsygdomme (undtaget isoleret forhøjet blodtryk)
  – Diabetes 1 eller 2
  – Medfødt eller erhvervet immundefekt
  – Påvirket respiration på grund af nedsat muskelkraft
  – Kronisk lever- og nyresvigt
  – Andre kroniske sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko
 • Svært overvægtige med BMI >35
 • Førtidspensionister
 • Immunsupprimerede og deres husstandskontakter efter lægelig vurdering
 • Børn på 2-6 år
 • Gravide i 2. og 3. trimester
 • Sundheds- og plejepersonale med tæt kontakt til personer i særlig risiko for et alvorligt forløb med influenza
 • Børn og voksne med andre alvorlige sygdomme, hvor tilstanden ifølge lægens vurdering medfører, at influenza udgør en alvorlig sundhedsrisiko

 

Sundhedskort:

Husk altid sundhedskortet når du har en tid eller møder op for at få hjælp hos kliniassistenten.

Når du har en tid, er det vigtigt at kører kortet igennem magnetkort-læseren, da det er den måde, vi registrerer at du er kommet.

Det er blevet ekstra vigtigt at du husker dit sundhedskort, da regionen har skærpet reglerne og i værste situation ikke vil betale for din konsultation.

Hvis du gentagne gange har glemt dit kort, vil du kunne risikere, at vi opkræver regning for konsultation fra dig selv i stedet.

Du kan downloade sundhedskortet på app på din mobiltelefon og scanne det ved ankomst til klinikken

 

Akuttid:

Vi genåbner fra d. 1.juni 2021 vores akuttid kl. 8.00-8.45 om morgenen igen.

OBS: Akuttiden kan benyttes til:

- AKUT / NYOPSTÅET SYGDOM MED KORT VARIGHED

- AKUT FORVÆRRING AF SYGDOM  

 

Sundhedsstyrelsen vurderer med baggrund i vaccinationsdækning af den mest sårbare del af befolkningen samt generel epidemikontrol og lavt smittetryk i mange områder, at det igen er muligt at:

 • Åben konsultation kan afholdes for personer, som ikke har symptomer, som kan være COVID-19 (fx luftvejssymptomer)
  • Åben konsultation bør finde sted med hensyntagen til
   • afstand mellem personer
   • ventilation/udluftning
   • mulighed for håndhygiejne
   • patienternes benyttelse af relevante værnemidler i venteværelset.
  • Patienter kan evt. opfordres til at lade sig teste for smitte med ny coronavirus inden fremmøde, men det er ikke et krav for at blive tilset af lægen.
  • At patienter med symptomer, som kan være COVID-19, ikke bør benytte muligheden for åben konsultation.
   Disse patienter bør i stedet tage telefonisk kontakt til klinikken (tlf. 97 21 00 11) mhp. henvisning til hurtig PCR-test for ny coronavirus eller lave anden aftale med lægen.
  • Hvis patienten oplever at have akut behov for at blive tilset, bør de ringe 112, eller lægen kan henvise til fælles akutmodtagelse.

 

Kl. 8.45-16.00:

Hvis du i løbet af den resterende dag bliver akut syg og tænker at du har behov for lægehjælp samme dag, skal du kontakte klinikken telefonisk.

Her vil det blive vurderet om der er behov for vurdering samme dag eller om du skal møde op næste dag kl. 8.00-8.45.

 

Kl. 16.00-08.00:

Ved ny-opstået sygdom efter kl. 16.00: Benyt lægevagten som vanlig og med omtanke.

 

Almindelig konsultationstid:

Der er øget efterspørgsel på aftaler hos lægen, og du vil derfor opleve en vis ventetid på de almindelige konsultationstider hos os.

Vi kan ikke booke dobbelttid til dig, da ventetiden på konsultationstiderne generelt i så fald vil øges yderligere.

Ved en konsultation hos lægen eller sygeplejersken er der afsat højest i alt 15 minutter til dig.

Vær opmærksom på at denne tid både skal dække den tid du er inde hos behandleren, men også den tid det tager for lægen/sygeplejersken at journalføre, bestille medicin til dig, lave henvisninger mv..

Du kan derfor ikke regne med at få vurderet/behandlet flere problemstillinger ved din konsultation, men du kan blive nødt til, evt sammen med behandleren, at prioritere og at aftale en ny tid, hvis du har flere problemstillinger.

 

Videokonsultation:

Download gerne app`en “Min Læge” som bruges hvis du skal have en videokonsultation.

Læs mere og download her:    https://minlaegeapp.dk/

 

 

Lone, Marianne og Thomas

 corona_plakat_dsam_plo

Yderligere information kan findes her:

sst.dk/coronavirus

https://stps.dk

Coronasmitte.dk