Mundbind:

Sundhedstyrelsen ANBEFALER fortsat brug af mundbind i venteværelset i lægeklinikken (opdateret d 16.august 2021).

Der er ikke krav om mundbind i konsultationsrummet.

Du bedes tage mundbindet på FØR du kommer ind i klinikken.

Du kan ikke købe mundbind i klinikken.

 

Sundhedskort:

Husk altid sundhedskortet når du har en tid eller møder op for at få hjælp hos kliniassistenten.

Når du har en tid, er det vigtigt at kører kortet igennem magnetkort-læseren, da det er den måde, vi registrerer at du er kommet.

Det er blevet ekstra vigtigt at du husker dit sundhedskort, da regionen har skærpet reglerne og i værste situation ikke vil betale for din konsultation.

Hvis du gentagne gange har glemt dit kort, vil du kunne risikere, at vi opkræver regning for konsultation fra dig selv i stedet.

Du kan downloade sundhedskortet på app på din mobiltelefon og scanne det ved ankomst til klinikken

 

Akuttid:

Vi genåbner fra d. 1.juni 2021 vores akuttid kl. 8.00-8.45 om morgenen igen.

Sundhedsstyrelsen vurderer med baggrund i vaccinationsdækning af den mest sårbare del af befolkningen samt generel epidemikontrol og lavt smittetryk i mange områder, at det igen er muligt at:

 • Åben konsultation kan afholdes for personer, som ikke har symptomer, som kan være COVID-19 (fx luftvejssymptomer)
  • Åben konsultation bør finde sted med hensyntagen til
   • afstand mellem personer
   • ventilation/udluftning
   • mulighed for håndhygiejne
   • patienternes benyttelse af relevante værnemidler i venteværelset.
  • Patienter kan evt. opfordres til at lade sig teste for smitte med ny coronavirus inden fremmøde, men det er ikke et krav for at blive tilset af lægen.
  • At patienter med symptomer, som kan være COVID-19, ikke bør benytte muligheden for åben konsultation.
   Disse patienter bør i stedet tage telefonisk kontakt til klinikken (tlf. 97 21 00 11) mhp. henvisning til hurtig PCR-test for ny coronavirus eller lave anden aftale med lægen.
  • Hvis patienten oplever at have akut behov for at blive tilset, bør de ringe 112, eller lægen kan henvise til fælles akutmodtagelse.

 

Kl. 8.45-16.00:

Hvis du i løbet af den resterende dag bliver akut syg og tænker at du har behov for lægehjælp samme dag, skal du kontakte klinikken telefonisk.

Her vil det blive vurderet om der er behov for vurdering samme dag eller om du skal møde op næste dag kl. 8.00-8.45.

 

Kl. 16.00-08.00:

Ved ny-opstået sygdom efter kl. 16.00: Benyt lægevagten som vanlig og med omtanke.

 

Almindelig konsultationstid:

Der er øget efterspørgsel på aftaler hos lægen, og du vil derfor opleve en vis ventetid på de almindelige konsultationstider hos os.

Vi kan ikke booke dobbelttid til dig, da ventetiden på konsultationstiderne generelt i så fald vil øges yderligere.

Ved en konsultation hos lægen eller sygeplejersken er der afsat højest i alt 15 minutter til dig.

Vær opmærksom på at denne tid både skal dække den tid du er inde hos behandleren, men også den tid det tager for lægen/sygeplejersken at journalføre, bestille medicin til dig, lave henvisninger mv..

Du kan derfor ikke regne med at få vurderet/behandlet flere problemstillinger ved din konsultation, men du kan blive nødt til, evt sammen med behandleren, at prioritere og at aftale en ny tid, hvis du har flere problemstillinger.

Vaccination COVID-19:

Du får besked i E-boks (eller pr brev eller telefon).

 

Coronapas:

Se evt på coronasmitte.dk om coronapasset:   https://coronasmitte.dk/raad-og-regler/coronapas

For borgere, som ikke kan anvende det digitale coronapas, gælder følgende:

Færdigvaccinerede borgere, der er fritaget fra digital post, får tilsendt vaccinationsdokumentation (vaccinepas) direkte via fysisk post.

Fra den 9. april 2021 vil borgere, der allerede er færdigvaccineret modtage passet, og der vil løbende blive sendt ud til ikke-digitale borgere i takt med, at de færdigvaccineres.

Herudover etableres der hurtigst muligt en telefonservice, hvor alle færdigvaccinerede borgere kan få mulighed for at bestille et printet vaccinationspas.

Dokumentation for negativ coronatest: Det er i dag muligt at få fysisk dokumentation for svar på antigentest hos mange af de private udbydere, og det vil fremover blive stillet som krav, at disse

leverandører tilbyder fysisk dokumentation borgere, som ønsker det.

Der arbejdes desuden på en løsning med hensyn til svar på PCR-test.

Derudover findes der en fuldmagtsløsning på sundhed.dk, som gør det muligt for pårørende eller værger, at se og hente COVID-19 testpas. 

 

Ved spørgsmål om coronapasset kan der tages kontakt til Den myndighedsfælles coronahotline på telefon 70 20 02 33

 

Konsultation under Corona-pandemi:

Alt fremmøde i klinikken SKAL fortsat være aftalt per telefon.

Du må IKKE gå ind i klinikken hvis du ikke har aftalt det med os på forhånd ved en tidsbooking.

Download gerne app`en “Min Læge” som bruges hvis du skal have en videokonsultation.

Læs mere og download her:    https://minlaegeapp.dk/

 

 

 

 

Lone, Marianne og Thomas

 corona_plakat_dsam_plo

Yderligere information kan findes her:

sst.dk/coronavirus

https://stps.dk

Coronasmitte.dk