Diabetes mellitus – sukkersyge

For at sikre bedst mulig behandling af sygdommen, forebyggelse af senkomplikationer og tidlig konstatering af komplikationer, som alligevel måtte opstå, tilbyder vi kontrol 4 gange årligt.

1. En “stor” helårlig kontrol, hvor man først møder fastende hos sygeplejersken. Der måles her blodtryk, højde, vægt, BMI, og livvidde. Der optages hjertekardiogram (EKG), og der tages blodprøver til kontrol af nyrefunktionen, blodsukkerregulationen, kolesteroniveau m.m. Endvidere undersøges urinen for æggehvidestoffer.
Fødderne undersøges (blodomløb, og evt. tegn på nerveskade eller truende fodsår).
Den givne behandling herunder insulininjektioner gennemgåes. Evt. diskuteres kost og tobaksforbrug.
Nogle dage senere vurderingssamtale hos lægen med gennemgang af prøveresultaterne o g stillingtagen til evt. behandlingsændringer.

2. Hver 3. måned herefter tilbydes kontrol hos sygeplejersken. Der følges her op på evt. ændringer. Blodsukkerregulationen, blodtryk og vægt kontrolleres.
Der er mulighed for at diskutere kost eller andet tema efter betydning