Kronisk obstruktiv lungesygdom

Kronisk obstruktiv lungesygdom kaldes også rygerlunger eller kronisk bronchitis.

For at sikre bedst mulig behandling af sygdommen vil vi fremover tilbyde 1 – 2 årlige kontroller i stabil fase. D.v.s mindst 6 uger efter en forværringsepisode.

Kontrollen vil bestå af to dele:

A. Undersøgelse hos sygeplejesken med lungefunktionsmåling, blodtryk, blodprøver samt måling af iltmætning i blodet ( på fingespids ).
Der kan blive tale om yderligere undersøgelser i bestemte tilfælde.
Medicinen gennemgås, herunder om evt. inhalationsmedicin tages korrekt. Medbring derfor medicinen.
Evt. rygestop diskuteres.

B. Nogle dage senere, når resultaterne af de foretagne undersøgelser er samlet, vurderes hos lægen om der er behov for yderligere undersøgelser eller evt. ændring af behandlingen