Lungefunktion

Til rygere og eksrygere. Med henblik på opsporing af KOL (kronisk obstruktiv lungesygdom) = rygerlunger tilbydes lungefunktionsundersøgelse hos praksissygeplejersken.

Tilbuddet er tænkt til rygere og eksrygere over 40 år.

Det er påvist, at tidlig opsporing og behandling har betydning for sygdommens udvikling og sværhedsgrad.

Vi tilbyder hjælp til rygestop.