Forhøjet blodtryk

For at sikre bedst mulig kontrol og behandling af blodtrykssygdommen, vil vi fremover tilbyde 4 årlige kontroller her på klinikken efter en nogenlunde fast køreplan.

1. En “stor” helårlig kontrol, hvor man i første omgang kommer hos sygeplejersken, som bl.a. foretager måling af blodtryk, undersøgelse for nyresygdom, kolesterolforhøjelse og sukkersyge. Desuden tages hjertediagram og urinen undersøges for æggehvidestoffer.
Nogle dage senere vurderingssamtale hos læge med gennemgang af prøveresultater og stillingtagen til evt. ændring af behandlingen.

2. Herefter kontrolleres blodtryk skiftevis hos sygeplejerske hver 3.-6.måned.
Der tages evt. kontrollerende blodprøver.
Samtale om livsstil er en oplagt mulighed ved disse kontroller.