Rygere og eksrygere

Med henblik på tidlig opsporing af KOL ( kronisk obstruktiv lungesygdom = rygerlunger ) tilbydes lungefunktionsundersøgelse hos praksissygeplejerske.

Tilbuddet er først og fremmest tiltænkt rygere og eksrygere over 40 år, men gælder dog alle, der har røget i mange år.

Det er påvist, at tidlig opsporing og behandling har betydning for sygdommens udvikling og sværhedsgrad.
Vi tilbyder endvidere hjælp til rygestop.