Diabetes og graviditet

Sukkersyge (diabetes) optræder ikke sjældent i forbindelse med en graviditet og kan give anledning til komplikationer for både mor og barn.
Det er af stor betydning meget tidligt at opdage diabetesudviklingen, og der er derfor i visse tilfælde behov for screening.
Den relevante undersøgelse er en såkaldt glukosebelastning (sukkerbelastning).
Der er følgende risikofaktorer for sukkersygeudvikling under graviditet:
1. Sukkersyge i forbindelse med tidligere graviditet.
2. Positive sukkerreaktioner i urinen.
3 BMI > 27 ( overvægt)
4. Sukkersyge i familien.
5. Tidligere fødsel af barn på mere end 4500 g.

Hvis man har blot en af risikofaktorerne 1 eller 2, eller hvis man har to af 3, 4 eller 5 er man i højrisikogruppe og skal have lavet sukkerbelastning i uge 14 – 20 og igen i uge 28 – 32.
Hvis man blot har en af risikofaktorerne 3, 4 eller 5 er man i moderat risikogruppe og skal kun have lavet sukkerbelastning i uge 28 – 32.

Vi opfordrer de gravide til også selv at være opmærksom på ovenstående og at tale nærmere med lægen herom.